Contacte   ES
flash
POLÍTICA DE L'EMPRESA
POLÍTICA DE L'EMPRESA

La missió d'Arca Serveis Ambientals Empresa Insercio, S.L. s’engloba en el marc general de foment de la inserció laboral. Prestem serveis preferentment a l’Administració Pública dins de les següents àrees: Serveis, Medi Ambient i Construcció.

Centrem el gruix de la nostra activitat en la gestió de serveis i equipaments mediambientals, actuant com a gestor integral al llarg de tot el cicle de reciclatge, des de la recollida de residus fins als seu tractament al destí final.

Orientem els esforços en ser una empresa eficient, rentable i competitiva, integrant les nostres responsabilitats socials als serveis, fent partícips als diferents grups d’interès.

La Direcció de l’empresa assumeix i impulsa aquesta Política que té com a finalitats prioritàries:

Per aconseguir aquests objectius cal treballar en equip, amb l’esforç col·lectiu de totes les persones que integren l’empresa, sent cada treballador conscient de les seves funcions i responsabilitats en tots els àmbits d’actuació.

Per l’aplicació d’aquesta política cal la participació, implicació i motivació de tots els grups d’interès comprometent-nos a efectuar la comunicació interna i externa amb criteris de màxima transparència.

Aquesta política serà revisada per a la seva contínua adequació.

Argentona 30 de juny de 2015

David Domingo i Font

arca del maresme
Col·laborem
Intermon Oxfam charter
Disseny i programació: Clickart
-
Política de Cookies
-
Consentiment informat
-
Avís legal