Contacte   ES
flash
PLA IGUALTAT
Pla Igualtat

Tal i com defineix la Llei d'Igualtat efectiva entre homes i dones, els Plans d'igualtat són:

"Conjunt ordenat de mesures adaptades després de la realització d'una diagnosi, que tendeixen a aconseguir a l'empresa, la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes. I evitar, d'aquesta manera, qualsevol discriminació per raó de sexe".

"Els Plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats." (art.46.1, 2on paràgraf)

Aquesta definició al·ludeix a tres requisits:

  1. Diagnòstic inicial: Per conèixer realment la situació de les dones i els homes dins de l’empresa
  2. Objectiu del Pla: Assolir a l’empresa la Igualtat de tracte i d’Oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.
  3. Contingut del Pla: Es refereix a concretar mesures i accions per tal d’assolir l’objectiu del Pla. Ni bones intencions, ni declaracions.

Seguint aquests paràmetres, des de l'Arca treballem per tal de que aquestes mesures definides en el nostre Pla evitin qualsevol discriminació per raó de sexe, tal i com s'indica en els següents documents:

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE L’ARCA DEL MARESME
"PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE L’ARCA DEL MARESME"
FASE 2:
Propostes per al desenvolupament : eixos estratègics, línies i actuacions
arca del maresme
Col·laborem
Intermon Oxfam charter
Disseny i programació: Clickart
-
Política de Cookies
-
Consentiment informat
-
Avís legal