Contacte   ES
flash
catàleg de serveis mediambientals> DEIXALLERIES
Deixalleries
Arca Serveis Ambientals gestiona aquests tipus d’instal•lacions, bàsicament a la comarca del Maresme, on desenvolupem una sèrie de serveis com:
  • Atenció i acompanyament als usuaris.
  • Disseny i execució de programes de sensibilització i educació mediambiental.
  • Selecció i classificació, valorització, reciclatge i reutilització de residus i subproductes.
  • Transport de residus a centres de gestió.
  • Neteja i manteniment de la instal·lació i entorns.
  • Formació a professionals del sector.
  • Informes de gestió.

En aquests moments gestionem aquests equipaments públics, deixalleries fixes i mòbils, a una població superior als 240.000 habitants.

Programa de gestió propi.

Amb l'experiència acumulada al llarg dels anys, mitjançant la gestió d’aquests tipus d'instal·lacions, Arca Serveis Ambientals ha dissenyat un programa de gestió propi que dona servei a la totalitat dels nostres equipaments.

Aquest programa de gestió, Arca Serveis Ambientals, el va implantar per primer cop, a la deixalleria del Camí del Mig, que presta servei als municipis de Vilassar de Mar, Cabrils i Cabrera de Mar, el mes de març de l'any 2004.

El programa de gestió, permet la emissió d'una tarja de PVC amb codi de barres, per el control dels usuaris i els residus que disposa a cada instal·lació.

Acumula les entrades per usuari i residu, permetent establir límits que, un cop superats generen un import a pagar per aquest usuari.

Amb aquestes dades, l'administració pot establir descomptes a la taxa d’escombreries, en funció de les entrades de residus anuals.

També permet el control de les sortides de residus i per tant de l’elaboració dels informes de gestió que facilitem mensualment als tècnics municipals de referència.

arca del maresme
Col·laborem
Intermon Oxfam charter
Disseny i programació: Clickart
-
Política de Cookies
-
Consentiment informat
-
Avís legal